монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

04 сарын өргөдөл, гомдол

Admin 2018/05/07 ЗҮҮН БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Зүүн бүс дэх газарт 2018 оны 04 дүгээр сард тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдлын тоон мэдээг графикаар харуулав.

3.png

04 дүгээр сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

4.png