монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2016 оны Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2017/01/19 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төлөвлөгөөний биелэлтийн ЭНД ДАРЖ үзнэ үү.