монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Admin 2016/05/06 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт. Д.Баатарсайхан Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба ашиг сонирхлын зөрчлийн харилцан хамаарал” сэдэвт хичээл заав.

Энэ үеэр хууль дээдлэх ёс, хариуцлага, ил тод байдал, төрийн албан хаагчдад ёс зүй яагаад чухал талаар мэдээлэл өглөө.

Грекийн философич Платон “Ёс зүйтэй байхын тулд цэцэн мэргэн ухаан, эрэлхэг зориг, ариун үнэнч сэтгэл, хүлээцтэй зан чухал” гэсэн бол гүн ухаантан Аристотель “Хүн хамтаараа, нийтээрээ, нийгэм, улс гэр болж амьдардаг амьтад. Хүн сүрэг болчихдоггүй нэг гол онцлог бол бид аливаа юмны буруу, зөвийг ялгадаг, сайн, мууг ялгах шударга,, шударга бусыг ялгаж салгаж чаддагт оршино” хэмээсэн байдаг аж.