монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Ажлын цагийн хуваарьт өөрчлөлт орлоо

Admin 2020/11/24 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас авто замын ачааллыг бууруулах, албан хаагчдын гэр бүлдээ зарцуулах цагийг нэмэгдүүлэх зорилгоор ажлын цагийн хуваариа шинэчлэн баталлаа. Тодруулбал, 2020 оны 12 дугаар сарын 01-ний өдрөөс ажлын цаг 08.00 цагт эхэлж, 16.30 цагт дуусахаар өөрчлөлт хийгдээд байна.

Иймд гадаадын иргэн, түүнийг уригч иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллагууд дээрх цагийн хуваариар үйлчлүүлнэ үү.

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗАР

ЦАГИЙН ХУВААРЬ.jpg