монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БАЙГУУЛЛАГЫН БАЙРНЫ ГАДААД ӨНГӨ ҮЗЭМЖЭЭ СЭРГЭЭН САЙЖРУУЛАВ.

Admin 2020/05/30 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Тус газрын албан хаагчид нь байгууллагынхаа гадна өнгө төрхийг сайжруулах зорилгоор 2020 оны 05 дугаар сарын 06-ны өдөр байгууллагын хашаа, хаалга, автомашины граш, зогсоолын тэмдэглэгээ болон гадна талбайн саравч, хогийн савны өнгийг сэргээн будсан.

8.jpg

7.jpg

Мөн тус газрын эрэгтэй албан хаагчид 2020 оны 05 дугаар сарын 11-ний өдөр байгууллагын гадаад өнгө үзэмжийг нэмэх мөн ногоон орчинг бүрдүүлэх зорилгоор байгууллагын хашаандаа царгис модны 50 ширхэг суулгацыг нэмж суулгасан болно.

9.png