монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 07 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/07/25 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 07 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 8 өргөдөл, бүртгэгдсэнээс албан хаагчдаас8өргөдөл ирүүлснийгшийдвэрлэсэн байна.

07 сар.PNG