монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.