монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаадын иргэнийг хөдөлмөр эрхлэгчээр урихад бүрдүүлэх баримт бичиг

Admin 2020/09/16 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэнийг хөдөлмөр эрхлэгчээр урих бол дараах баримт бичгийг бүрдүүлнэ

Green and White Quotes Instagram Post (2).jpg