монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“ХУУЛЬЧИЙН НИЙГМИЙН ХАРИУЦЛАГА-ПРО БОНО” АРГА ХЭМЖЭЭ

Admin 2019/05/01 ХОЙД БҮС МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Монголын Хуульчдын холбооны 2019 оны 04 дүгээр сарын 01-ний өдрийн 2/363 дугаартай албан бичгээр нийтийн эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалах зорилгоор үзүүлэх хууль зүйн туслалцаа, иргэний эрх зүйн боловсролыг дэмжих үйл ажиллагааг сурталчилах зорилгоор 2019 оны 05 дугаар сарын 01-ний өдөр “Хуульчийн нийгмийн хариуцлага-Про Боно” арга хэмжээг зохион байгуулж тус газрын 2 мэргэжилтэн иргэдэд зөвлөгөө мэдээлэл өгч оролцсон.