монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Монгол Улсын визийн үйлчилгээний хураамжийн хэмжээг шинэчлэн тогтоолоо

Admin 2021/08/06 Мэдээ, мэдээлэл

Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуульд нэмэлт, өөрчлөлт оруулах тухай хуулийг дагалдан “Улсын тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг тогтоох тухай” тогтоолыг Засгийн газраас шинэчлэн баталлаа.

Уг тогтоолоор гадаадын иргэнд үзүүлж буй үйлчилгээний хураамжийг нэмэгдүүлж, гарах-орох виз олгох, гадаадын иргэний бүртгэл зэрэг 4 төрлийн үйлчилгээг хүчингүй болгосон байна. Ийнхүү Монгол Улсын тэмдэгтийн хураамж, визийн үйлчилгээний хөлсний хэмжээг шинэчлэн тогтоосноор гадаадын улс орнуудын визийн хураамж, үйлчилгээний хөлсний хэмжээ, валютын ханшийн зөрүү болон манай улсын дотоодын эрх зүйн орчин зэргээс шалтгаалан олон жилийн туршид үүсч буй үнийн хэт зөрүүтэй байдлыг арилгах, иргэд зорчих нөхцөлийг хөнгөвчлөх тухай Засгийн газар хоорондын хэлэлцээрийг бүрэн хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлэхэд чухал ач холбогдолтой болсон юм.

Эдгээр хураамж, үйлчилгээний хөлс нь Гадаадын иргэн, харьяатын газар, хилийн чанадад байгаа Монгол Улсын Дипломат төлөөлөгчийн газрууд, хууль тогтоомжийн дагуу шинээр нээн ажиллуулах Монгол Улсын визийн төв болон Монгол Улсын цахим визийн системд нэгэн адил мөрдөгдөнө.

Тогтоол 2021 оны 8 дугаар сарын 16-ны өдрөөс хүчин төгөлдөр хэрэгжинэ.

МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗ, ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРӨЛ ОЛГОХ, ВИЗ, ОРШИН СУУХ ЗӨВШӨӨРЛИЙН ХҮСЭЛТИЙГ ХЯНАХ, БҮРТГЭХ ҮЙЛЧИЛГЭЭ ҮЗҮҮЛЭХЭД ХУРААХ ТЭМДЭГТИЙН ХУРААМЖИЙН ХЭМЖЭЭ, ВИЗИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ХӨЛСНИЙ ХЭМЖЭЭ

th.png th.pngc.png