монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ГИШҮҮДИЙН АЖИЛ ҮҮРГИЙН ХУВААРИЙГ БАТЛАХ ТУХАЙ

Admin 2018/06/25 Төрийн албаны салбар зөвлөл

2018 оны 06 дугаар сарын 11-ний өдрийн Салбар зөвлөлийн хуралдаанаар салбар зөвлөлийн гишүүдийн ажил үүргийн хуваарийг 08 тогтоолоор шинэчлэн баталсныг үүгээр хүргүүлж байна. Та ЭНД дарж тус тогтоолтой танилцана уу.

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛ