монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

“T” болон “HG” ангиллын оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг цахимаар сунгуулах

Admin 2020/09/09 Мэдээ, мэдээлэл

Purple and White Coronavirus Prepare and Protect Poster.png