монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ТОВЧ МЭДЭЭ

Admin 2019/12/13 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2019 ОНЫ ТОВЧ МЭДЭЭГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.