монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЗАСВАР ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЖИЛ ЯВАГДАЖ БАЙНА.

Admin 2020/05/31 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Дорноговь аймгийн Замын-Үүд сумын Засаг даргын Тамгын газраас Дорноговь аймаг дахь газрын албан конторын гадна фасадны засвар үйлчилгээний ажлыг гүйцэтгэх тендерийг зохион байгуулж барилга угсралтын “Төгс мөнх жигүүр” ХХК гүйцэтгэхээр шалгарч, ажлын гүйцэтгэх гэрээ 2020 оны 05 дугаар сарын 14-ны өдөр хийж орон нутгийн төсвөөс 61,869,684.00 төгрөгийн санхүүжилт хийгдсэн болно. Засвар үйлчилгээний ажил нь 2020 оны 05 дугаар 26-ны өдрөөс эхэлсэн бөгөөд тус газрын албан хаагчид засвар үйлчилгээ, цэвэрлэгээний ажилд оролцон ажиллаж байна.

11.jpg

12.jpg