монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Түгээмэл асуулт хариулт

Ангилал Гарчиг Өдөр
1301 FAQ, Мэдээ, мэдээлэл Түгээмэл асуулт, хариултууд 2021/01/06
1217 FAQ, Хилийн боомтууд Хилийн боомт дээрээс авах визийн төлбөр хэд вэ? 2020/09/10
1216 FAQ, Хилийн боомтууд Хилийн боомт дээр бүртгэл хийлгэж болох уу? 2020/09/10
1215 FAQ, Хилийн боомтууд Монгол Улстай хил залгаа 2 улсын иргэдээс өөр улсын иргэн Алтанбулаг боомтоор орж ирээд Ханх боомтоор Монгол Улсын хилээр нэвтэрч болох уу? 2020/09/10
1214 FAQ, Хилийн боомтууд Жуулчин ангилалтай Монгол Улсад аялж байхдаа боомт, орон нутагт визийн хугацаагаа сунгуулж болох уу? 2020/09/10
1213 FAQ, Хилийн боомтууд Монгол Улсын хилийн боомт дээр визийн зөвшөөрөл авч болох уу? 2020/09/10
1212 FAQ, Хилийн боомтууд Гадаадын иргэнд хилийн боомт дээрээс виз хүсэхэд ямар баримт бичиг шаардагдах вэ? 2020/09/10
1202 FAQ, Бүртгэл, хасалт Хилийн боомт дээр бүртгэл хийлгэж болох уу? 2020/09/10
1201 FAQ, Бүртгэл, хасалт Миний хүргэн ИБУИНВУ-ын иргэн Samuel Lynch нь гэр бүлийн хамт энэ оны 07 дугаар сарын 10-ны өдөр ирээд, 2019 оны 8 дугаар сарын 03-ны өдөр БНСУ-д зорчоод дахин Монгол Улсад ирэх юм. Танай бай 2020/09/10
1200 FAQ, Бүртгэл, хасалт Гадаадын иргэн ямар тохиолдолд бүртгэл хийлгэх ёстой вэ? 2020/09/10