монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Файлын сан


Д/д

Татах
1 МОНГОЛ УЛСЫН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ СТАТИСТИК ЭМХЭТГЭЛ 2001-2019 ОН