монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

УРСГАЛ ТӨСӨВ

ГИХГ болон “Магнай Трейд” ХХК -ий хооронд байгуулсан 2018/01-26 тоот гэрээний хавсралт Үзэх
 ГИХГ-ын худалдан авах ажиллагааны 2018 оны ерөнхий төлөвлөгөө Үзэх
 ГИХГ-ын 2017 оны худалдан авах ажиллагааны шалгаруулалт Үзэх
 ГИХГ-ын 2017 оны худалдан авах ажиллагааны шинэчлэгдсэн төлөвлөгөө Үзэх
 ГИХГ-ын худалдан авах ажиллагааны 3-р улирлын тайлан Үзэх
 ГИХГ-т И-Оффис програм нийлүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажилд ашиг сонирхлын зөрчилгүй гэдгээ илэрхийлэх мэдэгдэл Үзэх
 ГИХГ-ын 2017 оны албан хаагчдын нормын хувцасны сонгон шалгаруулалтын ашиг сонирхлын зөрчилгүй тухай мэдэгдэл Үзэх
 2017 оны 1 дүгээр улиралд бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авсан тухай ерөнхий тайлан Үзэх
 2017 оны худалдан авах ажиллагааны төлөвлөгөө Үзэх
 2016 оны жилийн эцсийн санхүүгийн тайлан Үзэх
 2016 оны худалдан авалтын тайлан Үзэх
 2016 оны бараа, ажил үйлчилгээ худалдан авах ерөнхий төлөвлөгөө Үзэх
 2015 оны худалдан авалтын тайлан Үзэх