монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/12/03 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 11 ДҮГЭЭР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/11/02 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 10 ДУГААР САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/10/05 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 3 УЛИРАЛД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАНТАЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ.

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 9 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Ажилд томилогдсон: 1.2 Шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний албан хаагч: 1.3 Дэвшүүлэн томилсон: Хангалт үйлчилгээний газрын зохион байгуулагч Г.Мөнхзаяаг Хангалт үйлчилгээний газрын үйлчилгээ хариуцсан ахлах мэргэжилтнээр, Хойд бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч Н.Ганболдыг Хойд бүс дэх газрын виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтнээр - 2 1.4 Эгүүлэн томилогдсон: Харьяатын газрын мэргэжилтэн Г.Одонгоо -1 1.5 Шилжүүлэн томилсон: Зүүн бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагч З.Өлзийбаярыг Буянт-Ухаа дахь газрын Т

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 8 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/09/28 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Ажилд томилогдсон: А.Хуанбайг Баруун бүс дэх газрын хяналтын улсын байцаагчаар, Ц.Дүүриймааг Баруун бүс дэх газрын мэргэжилтнээр, Л.Бархасбадийг Зүүн бүс дэх газрын мэргэжилтнээр, 1.2 Шинээр томилогдсон төрийн үйлчилгээний албан хаагч: Ч.Баярсайхан Дорноговь аймаг дахь газарт жолоочоор, Б.Ренчиндорж Зүүн бүс дэх газарт жолоочоор, С.Сайнбилэг Тамгын газарт нарийн бичгийн даргаар, Д.Хоролсүрэн Дорноговь аймаг дахь газрын сүлжээний инженерээр, 1.3 Түр томилогдсон: Э.Чинзоригийг Дорноговь аймаг дахь мэргэжилтнээр түр,...

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 7 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/07/27 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

Тайлангийн хугацаанд:

1.1 Түр томилох тухай: Санхүүгийн хэлтсийн нягтлан бодогч Н.Болорцэцэгийн хүүхэд асрах чөлөөтэй хугацаанд Н.Бадамгаравыг түр томилсон.

1.2 Шилжүүлэн томилох тухай: Хяналт шалгалтын газрын хяналтын улсын байцаагч Б.Цэгмидийг Буянт-Ухаа дахь газрын хяналтын улсын байцаагчаар, Тамгын газрын сургалт хариуцсан мэргэжилтэн Э.Цогтжаргалыг Буянт-Ухаа дахь газарт мэргэжилтнээр,

1.3 Сэлгэн ажиллуулах тухай: Эрх зүй, гадаад харилцааны хэлтсийн хуулийн ахлах мэргэжилтэн Г.Ганбатыг Иргэний бүртгэлийн ерөнхий газарт эрх зүй, га

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 6 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/29 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

  1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар:

1.1 Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Виз, зөвшөөрлийн газрын ахлах мэргэжилтэн Э.Ууганбаяр, Буянт-Ухаа дахь газрын ахлах мэргэжилтэн Н.Золбаяр нийт 2 албан хаагч томилогдсон.

1.2 Шинээр томилсон төрийн үйлчилгээний албан хаагчид: Хангалт үйлчилгээний газар жолоочоор А.Батбаяр, Тамгын газарт нарийн бичгийн даргаар Б.Уранчимэг, Зүүн бүс дэх газарт жолоочоор Б.Лхагвадорж нарын нийт 3 албан хаагч томилогдсон.

1.3 Түр томилох тухай: Албадан гаргах ажиллагааны хэлтсийн хяналтын улсын байцаагч Г.Одонгоогийн орон тоонд мэргэ

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН 2018 ОНЫ ХАГАС ЖИЛИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/20 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

НЭГ. АЛБАН ХААГЧДЫН ТАЛААР

1.Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар: № Нэгжийн нэр Томилогдсон албан хаагч Нийт Нийт Дэвшүүлэн Шинээр Түр Шилжүүлэн Сэлгэн Эгүүлэн томилох Шүүхийн шийдвэрээр
ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ ТЗ ТҮ
1 Тамгын газар 2 - 1 3 2 - - - - - - - - 5 3 8 2 Виз, зөвшөөрлийн газар - - 1 - 1 - 2 - - - - - - 4 - 4 3 Хяналт, шалгалтын газар 1 - - - - - - - - - - - - 1 - 1 4 Харьяатын газар - - - - - - - - - - - - ...

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 5 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/06/15 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

1. Томилогдсон, түр томилогдсон албан хаагчийн талаар: Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Дорноговь аймаг дахь газарт мэргэжилтэнээр П. Гантулга

Дэлгэрэнгүй ...

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР 4 САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/05/07 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

/2018.03.26-2018.04.25/ Шинээр төрийн захиргааны албан тушаалд томилсон талаар: Хойд бүс дэх газарт мэргэжилтэн Б.Элбэгзаяа, Р.Батзаяа

Дэлгэрэнгүй ...