монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН ЧИГЛЭЛЭЭР III САРД ХИЙСЭН АЖЛЫН ТАЙЛАН

Admin 2018/03/29 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

Шинээр төрийн захиргааны болон төрийн үйлчилгээний албан тушаалд томилсон талаар Баруун бүс дэх газарт Б.Даваасүрэн, С.Алтаннур, Б.Алимаа нарын мэргэжилтнээр,

Дэлгэрэнгүй ...

Хүний нөөцийн дүрэм

Admin 2018/02/07 Судалгаа, мэдээ мэдээлэл

Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын хүний нөөцийн дүрмийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...