монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА

Admin 2021/02/01 Мэдээ, мэдээлэл, Сонгон шалгаруулалт

Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн ирүүлсэн хүсэлтийн дагуу Гадаадын иргэн, харьяатын газрын гүйцэтгэх албан тушаалын сонгон шалгаруулалтыг зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААД ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА

Admin 2020/04/17 Мэдээ, мэдээлэл, Сонгон шалгаруулалт

Гадаадын иргэн, харьяатын газраас дараах 9 гүйцэтгэх албан тушаалын сул орон тоонд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААД ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СУЛ ОРОН ТООНД СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТ ЗАРЛАЛАА

Admin 2019/11/14 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл, Сонгон шалгаруулалт

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Захиргаа, удирдлагын газрын сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтэн, Зүүн бүс дэх газар /Дорнод аймагт байршдаг/-ын мэргэжилтний албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААД ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ГҮЙЦЭТГЭХ АЛБАН ТУШААЛЫН СОНГОН ШАЛГАРУУЛАЛТЫН ЗАР

Admin 2019/10/11 Мэдээ, мэдээлэл, Сонгон шалгаруулалт

Төрийн албаны тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь заалт, “Төрийн албаны тусгай шалгалт өгөх болзол, журам”-ын 2.1-д заасны дагуу Төрийн албаны зөвлөлийн Гадаад иргэн, харъяатын газрынд дэргэдэх салбар зөвлөлийн захиалгаар Захиргаа, удирдлагын газрын сургалт хариуцсан ахлах мэргэжилтний, Өмнөд бүс дэх газар /Өмнөговь аймагт байршдаг/-ын Дундговь аймаг дахь ахлах мэргэжилтний, Зүүн бүс дэх газар /Дорнод аймагт байршдаг/-ын мэргэжилтний албан тушаалд сонгон шалгаруулалт зарлаж байна.

Дэлгэрэнгүй ...

ГИХГ-ын Хойд бүс дэх газар ажлын байр зарлагдлаа

Admin 2018/11/14 Мэдээ, мэдээлэл, Сонгон шалгаруулалт

Энд дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй мэдээллийг Төрийн албаны зөвлөлийн цахим хуудас болох дараах линкээр орж үзнэ үү. http://66.181.166.126/test/web/

Дэлгэрэнгүй ...

ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ МЭРГЭЖИЛТЭН

Admin 2017/12/05 Сонгон шалгаруулалт

ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ХЭРЭГЖҮҮЛЭГЧ АГЕНТЛАГ ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ТӨРИЙН ЖИНХЭНЭ АЛБАН ТУШААЛЫН АЖЛЫН БАЙРНЫ СУЛ ОРОН ТООГ НӨХӨХ ЗАР

Дэлгэрэнгүй ...