монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Admin 2021/04/16 Мэдээ, Судалгаа, мэдээ мэдээлэл, Хөтөлбөр, хэрэгжилт

Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх 2021 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөг [ЭНД] дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Admin 2019/03/27 Хөтөлбөр, хэрэгжилт, Хүний нөөцийн ил тод байдал

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...