монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Засгийн газрын тогтоол


 Д/д

 Баталсан огноо
 Дугаар
Татах
 1
Гадаадын иргэн Монгол Улсад оршин суух болон түүнийг бүртгэх журам
 2018 он
 146
    
 2
Монгол Улсын виз олгох журам
 2018 он
 145
    
 3
Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацаа тогтоох журам
2010 он
 339
    
 4
Ажлын байрны төлбөр авах, хөнгөлөлт үзүүлэх, чөлөөлөх журам
 2015 он
 41
    
 5
Монгол Улсын харьяат болох хүсэлт гаргасан гадаадын иргэн, харьяалалгүй хүнд тавих шалгуурыг тогтоох журам
 2003 он
 62
    
 6
Төрийн захиргааны болон үйлчилгээний албан хаагчийн ёс зүйн дүрэм
 2019 он
33
    
 7
 Тэмдэгтийн хураамжийн хувь, хэмжээ
 2011 он
 199
    
8
Төрийн болон орон нутгийн өмчийн хөрөнгөөр бараа, ажил, үйлчилгээ худалдан авах ажиллагаанд мөрдөх журмыг сонгоход баримтлах босго үнэ
 2013 он
 68