монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2018/03/06 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

02 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНТАЙ ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2018/02/05 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2018 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Admin 2018/01/02 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 12 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭТЭЙ  ТАНИЛЦАНА УУ

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАН

Admin 2018/01/02 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН  2017 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ЖИЛИЙН ЭЦСИЙН ТАЙЛАНТАЙ ТАНИЛЦАНА УУ

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛ

Admin 2017/12/14 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОТООД АУДИТЫН ЗӨВЛӨМЖИЙН ХЭРЭГЖИЛТИЙН НЭГТГЭЛТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Admin 2017/12/04 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээтэй танилцана уу.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Admin 2017/11/06 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 10 ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭТЭЙ ТАНИЛЦАНА УУ

Дэлгэрэнгүй ...