монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ТӨРИЙН АЛБАНД ЁС ЗҮЙ, САХИЛГА, ХАРИУЦЛАГЫГ САЙЖРУУЛАХ ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Төрийн албыг ёс зүйтэй, сахилга баттай, шинэлэг сэтгэлгээ, зөв хандлагатай,чадварлаг албан хаагчдаар бүрдүүлэн, чадахуй (мерит)-н зарчимд суурилсан шатлан дэвшүүлэх тогтолцоог хэвшүүлэх нь хуулиа дээдэлдэг, иргэндээ үйлчилдэг төрийн албыг төлөвшүүлэх суурь нөхцөл болно.

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ХУУЛЬ ТОГТООМЖИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Аймаг, нийслэл, сум, дүүргийн иргэдийн Төлөөлөгчдийн Хурлын сонгуулийн дүнгээр нутгийн өөрөө удирдах байгууллагуудыг байгуулж, засаг захиргаа, нутаг дэвсгэрийн нэгжийн удирдлагыг сонгох, нэр дэвшүүлэх, томилох үйл ажиллагаатай холбогдуулан ЗӨВЛӨМЖ болгох нь:

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

ДЭЛХИЙН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙГУУЛЛАГААС ГАРГАСАН ЗӨВЛӨМЖ

Admin 2021/01/26 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас улс орны засгийн газар болон эрүүл мэндийн салбарын удирдлагуудад эрүүл мэндийн салбарын ажилтнуудын эрүүл, ахуй, аюулгүй байдалд эрсдэлд учирч болзошгүй байгаа талаар сэрэмжлүүлэг, мэдээллийг гаргасаар байна.

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

СУРГАЛТЫН БОДЛОГЫГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Төрийн албаны мэргэшсэн, тогтвортой байх зарчмыг хэрэгжүүлэхийн тулд төрийн албан хаагчийг тасралтгүй сургаж, шатлан дэвшихэд нь шаардагдах мэдлэг, ур чадварыг эзэмшүүлэн мэргэшүүлэх сургалтын тогтолцоог нийт төрийн албанд хэвшүүлэх бодлогын хүрээнд дараах зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлөөс төрийн захиргааны байгууллага, нэгжүүдэд зөвлөлөө.

Зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

ӨНДӨР НАСНЫ ТЭТГЭВЭРТЭЙ ХОЛБОГДОХ ЗАРИМ АСУУДЛЫН ТУХАЙ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл, Тушаал, шийдвэр

Мэргэшсэн, тогтвортой төрийн албыг бэхжүүлэхэд ажиллах хүчний бүтцийн зохист түвшинд хүний нөөцийн бодлогыг хэрэгжүүлж, ур чадвартай, мэргэшсэн, туршлагатай ахмадууд болон шинэ мэдлэг, өндөр боловсролтой, эрч хүчтэй залуучуудыг төрийн албанд үр бүтээлтэй ажиллуулах боломжийг хангах чиглэлээр “Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” зөвлөмжийг Төрийн албаны зөвлөлөөс хуулиар олгогдсон эрх, чиг үүргийнхээ дагуу гаргалаа.

“Өндөр насны тэтгэвэртэй холбогдох зарим асуудлын тухай” зөвлөмжийг ЭНД дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2021 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТӨЛӨВЛӨГӨӨГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2021/01/26 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН 2020 ОНЫ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМ

Admin 2020/07/01 Төрийн албаны салбар зөвлөл

ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ЭХНИЙ ХАГАС ЖИЛИЙН ХУРАЛДААНЫ ТОЙМЫГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.

Дэлгэрэнгүй ...

МОНГОЛ УЛСЫН ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН ЗӨВЛӨМЖ

Admin 2020/06/23 Мэдээ, Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөл төрийн албаны стандартын удирдлагыг хэрэгжүүлэх бүрэн эрхийнхээ дагуу Төрийн албаны тухай хуулийн 66 дугаар зүйлийн 66.1.1, 66.1.8, 66.1.9, "Төрийн албаны зөвлөлийн үйл ажиллагааны дүрэм"-ийн 3.1.2.г, 3.1.2д, 3.1.5а, 3.1.5.б, 4.5-д заасныг үндэслэн төрийн байгууллагын удирдах албан тушаалтан, төрийн нийт албан хаагчдад дараах 4 чиглэлээр зөвлөмж хүргүүлж байна

Дэлгэрэнгүй ...

"Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зөв оновчтой зохион байгуулах тухай" цахим гарын авлага

Admin 2020/05/28 Мэдээ, мэдээлэл, Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлөөс боловсруулж гаргасан "Өндөржүүлсэн бэлэн байдлын үед төрийн байгууллагын үйл ажиллагааг зөв оновчтой зохион байгуулах тухай" цахим гарын авлагыг энд дарж үзнэ үү.

Дэлгэрэнгүй ...