монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

САЛБАР ЗӨВЛӨЛ ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ДҮНГЭЭРЭЭ ХОЁРДУГААР БАЙРТ ШАЛГАРЛАА

Admin 2017/04/10 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн 2017 оны 03 дугаар сарын 21-ний өдрийн 67 дугаар тогтоолоор салбар зөвлөлийн үйл ажиллагааг дүгнэлээ. Гадаадын иргэн харьяатын газрын дэргэдэх салбар зөвлөл нь харьяа агентлаг, байгууллагын дэргэдэх салбар зөвлөлөөс 2 дугаар байр эзэлсэн байна.

Дэлгэрэнгүй ...

2016 оны Гадаадын иргэн, харьяатын газрын дэргэдэх Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн төлөвлөгөөний биелэлт

Admin 2017/01/19 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төлөвлөгөөний биелэлтийн ЭНД ДАРЖ үзнэ үү. 

Дэлгэрэнгүй ...

2016 ОНЫ ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДЭРГЭДЭХ ТӨРИЙН АЛБАНЫ ЗӨВЛӨЛИЙН САЛБАР ЗӨВЛӨЛИЙН ТАЙЛАН

Admin 2017/01/19 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн 2013 оны 128 дугаар тогтоолоор баталсан “Төрийн албаны зөвлөлийн салбар зөвлөлийн ажиллах журам”-д заасан нийтлэг болон тусгай чиг үүргийн хэрэгжилтийг ханган, дараах ажлыг зохион байгуулж, хийж гүйцэтгэлээ.

Дэлгэрэнгүй ...

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан

Admin 2016/07/21 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний Харьяалал, Шилжилт Хөдөлгөөний Ерөнхий Газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн 2016 оны эхний хагас жилийн үйл ажиллагааны тайлан үзэх

Дэлгэрэнгүй ...

АЛБАН ХААГЧИД “ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН ЁС ЗҮЙ БА АШИГ СОНИРХЛЫН ЗӨРЧЛИЙН ХАРИЛЦАН ХАМААРАЛ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДЛАА

Admin 2016/05/06 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн ахлах референт. Д.Баатарсайхан Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын албан хаагчдад “Төрийн албан хаагчийн ёс зүй ба ашиг сонирхлын зөрчлийн харилцан хамаарал” сэдэвт хичээл заав.

Дэлгэрэнгүй ...

АЛБАН ХААГЧИД “АЖЛЫН БАЙРНЫ ТОДОРХОЙЛОЛТ БОЛОВСРУУЛАХ АРГА ЗҮЙ” СЭДЭВТ СУРГАЛТАД ХАМРАГДАВ

Admin 2016/04/04 Төрийн албаны салбар зөвлөл

Төрийн албаны зөвлөлийн Иргэний харьяалал, шилжилт хөдөлгөөний ерөнхий газрын дэргэдэх салбар зөвлөлийн захиалгаар Удирдлагын ухааны магистр Х.Шаандар 3 дугаар сарын 25-ны өдөр албан хаагчдад “Ажлын байрны тодорхойлолт боловсруулах арга зүй” сэдвээр хичээл заав.

Дэлгэрэнгүй ...