монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БУСАД МЭДЭЭЛЭЛ

Санамж:

 1. Хувь хүн өөрийн биеээр ирж торгууль төлөх
 2. Хулгайд алдсан бол Цагдаагийн Газрын бичиг авч ирэх

Та Монгол Улсад оршин суух үнэмлэхээ гээсэн бол дараах баримт бичиг бүрдүүлнэ

 1. Өргөдөл
 2. Паспорт хуулбарын хамт
 3. Сонинд зарлуулсан бичиг
 4. Үнэмлэх дахин хэвлүүлж авахад: Байгууллагын албан бичиг /хувь хүн өргөдөл/

Оршин суух үнэмлэх шинээр гаргах үйлчилгээг ажлын 5 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

Хөдөлмөр эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, суралцагч нь Монгол Улсад оршин суух зөвшөөрлийн хугацаанд урьж ирсэн байгууллагаас өөр байгууллагад шилжих тохиолдолд: 

 1. Анх урьж ирсэн байгууллагаас шинэ байгууллагад шилжсэн тухай албан бичиг 
 2. Шилжүүлэн авч буй байгууллагын албан хүсэлт 
 3. Хөдөлмөр эрхлэлтийн үйлчилгээний төвөөс шинээр ажиллуулах байгууллагад хөдөлмөр эрхлүүлэх зөвшөөрөл олгосон албан бичиг 
 4. Паспорт, оршин суух үнэмлэх эх хувь болон түүний хуулбар 
 5. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар 
 6. Оршин суугаа сум, хорооны Засаг даргын тодорхойлолт 
 7. Маягт 

Оршин суух үнэмлэх шинээр гаргах үйлчилгээг ажлын 5 өдөрт, яаралтай үйлчилгээг ажлын 3 өдөрт багтаан гүйцэтгэнэ.

 1. Тодорхойлолт хүссэн албан бичиг 
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээний хуулбар 
 3. Паспорт, оршин суух үнэмлэхний хуулбар 
 4. Тодорхойлолтын үнэ 1000₮
 1. Уригч байгууллагын /хүчинтэй/ визийг шилжүүлэхийг хүссэн албан бичиг 
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар 
 3. Тусгай зөвшөөрөлтэй үйл ажиллагаа эрхэлдэг бол тусгай зөвшөөрлийн хуулбар 
 4. Хүчинтэй визтэй хуучин паспорт, шинээр авсан паспортын эх хувь болон хуулбарын хамт 
 5. Цээж зураг 3.5 х 4.5 хэмжээтэй / Сүүлийн 6-н сарын дотор авахуулсан байх/ 
 6. Визийн мэдүүлэг  

Хөдөлмөр эрхлэгч, хөрөнгө оруулагч, суралцагч, хувийн хэргээр оршин суугч гадаадын иргэн нь эх орондоо нэг мөсөн буцах тохиолдолд оршин суух зөвшөөрлийн хугацаа дуусахаас ажлын 4 хоногийн өмнө хасалт хийлгэнэ. 

 1. Хасалт хийлгэх тухай албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл 
 2. Паспорт, оршин суух үнэмлэх /эх хувь/ 
 3. Байгууллага хасалт хийлгэхдээ тухайн гадаадын иргэний явах өдрийг товлосон байх, эх орон руугаа буцах билетийн захиалгыг хийсэн байхыг анхааруулъя.
 1. Паспорт гээгдүүлсэн тохиолдолд хасалт хийлгэх албан бичиг, хувь хүн бол өргөдөл 
 2. Байгууллагын улсын бүртгэлийн гэрчилгээ, гадаадын хөрөнгө оруулалттай бол түүний хуулбар /хувь хүнд хамаарахгүй/ 
 3. Тухайн гадаадын иргэний ЭСЯ-наас олгосон паспортыг олгох баримт бичиг /буцах үнэмлэх / 
 4. Сонинд зарлуулсан тухай баримт