монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ЖУРМЫН ТӨСӨЛ

 Д/д
Оруулсан огноо
1 ГАДААДЫН ИРГЭНД МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУХ, ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНД ЗОРЧИХ ҮНЭМЛЭХ ОЛГОХ, ЭЗЭМШИХ, ХАДГАЛАХ, АШИГЛАХ ЖУРАМ 2018.05.23     
2 “Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох журам”-ын нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай тогтоолын төслийн талаар
    
3 “МОНГОЛ УЛСЫН ВИЗ ОЛГОХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ
    
4 “ГАДААДЫН ИРГЭН МОНГОЛ УЛСАД ОРШИН СУУХ БОЛОН ТҮҮНИЙГ БҮРТГЭХ ЖУРАМ”-ЫН ТӨСӨЛ
    
5 “ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНИЙ ОРШИН СУУХ ҮНЭМЛЭХ,  ХАРЬЯАЛАЛГҮЙ ХҮНИЙ ЗОРЧИХ ҮНЭМЛЭХИЙН ЗАГВАР,  ТЭДГЭЭРИЙГ ОЛГОХ ЭЗЭМШИХ, АШИГЛАХ, ХАДГАЛАХ  ЖУРАМ”-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ
    
6 “ГАДААДЫН ИРГЭНИЙГ МОНГОЛ УЛСААС ГАРАХЫГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХ, ГАРАХЫГ ТҮДГЭЛЗҮҮЛЭХИЙГ ХҮЧИНГҮЙ БОЛГОХ ТУХАЙ ШИЙДВЭР ГАРГАХ, ТҮҮНИЙГ ХЭРЭГЖҮҮЛЭХ ЖУРАМ”-Д ӨӨРЧЛӨЛТ ОРУУЛАХ ТУХАЙ