монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2020/03/06 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРААС 2020 ОНЫ 2 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.