монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 2-р сарын ажлын төлөвлөгөө

Admin 2018/07/04 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ХОЁРДУГААР  САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ