монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 4-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/04 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ГУРАВДУГААР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.03.26-2018.04.25/