монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 5-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/07/04 Баруун бүс дэх газар, БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ТАВАН САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.04.26-2018.05.25/