монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 оны 8-р сарын тайлан

Admin 2018/08/26 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ НАЙМ ДУГААР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН /2018.07.26-2018.08.25/