монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2018 ОНЫ 9-Р САРЫН ТӨЛӨВЛӨГӨӨ

Admin 2018/08/27 БАРУУН БҮС ТӨЛӨВЛӨГӨӨ, ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭЛЭЛ

БАРУУН БҮС ДЭХ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ ЁС ДҮГЭЭР САРД ХИЙХ ҮНДСЭН АРГА ХЭМЖЭЭНИЙ ТӨЛӨВЛӨГӨӨ /2018.08.26-2018.09.25/