монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2019 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2019/05/31 ӨМНӨД БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Энд дарж үзнэ үү