монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2019 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2019/07/01 ӨМНӨД БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Энд дарж үзнэ үү