монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2020 ОНЫ 01 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ, ГОМДЛЫН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН ТАЛААРХ МЭДЭЭ

Admin 2020/01/25 ХОЙД БҮС ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

ЭНД ДАРЖ ТАНИЛЦАНА УУ!