монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2020 ОНЫ 05 ДУГААР САРЫН 26-28-НЫ ӨДӨР АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.

Admin 2020/05/28 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Захиргааны ахлах мэргэжилтэн Б.Энхчимэг 2020 оны 05 дугаар сарын 26-ны өдөр албан хаагчдын архив албан хэрэг хөтлөлтийн стандартын хангалтыг сайжруулах зорилгоор “Төрийн архив албан, хэрэг хөтлөлтийн заавар болон баримт бичгийн стандартын тухай үндсэн ойлголтууд” сэдэвт сургалт зохион байгуулж нийт 15 албан хаагч хамрагдав.

1.jpg

2.jpg

Замын-Үүд сум дахь сум дундын Цагдаагийн хэлтэстэй хамтран 2020 оны 05 дугаар сарын 27-ны өдөр “Гэр бүлийн хүчирхийлэл гэж юу вэ?” цахим сургалтыг зохион байгуулсан ба албан хаагчдад гэр бүлийн хүчирхийллийн талаарх хууль журам ба мэдээ мэдээллийг хүргэсэн. Тус сургалтад нийт 14 албан хаагч хамрагдав.

104015054_550985362196765_1397203037982085057_n.jpg

Виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн Т.Хаш-Эрдэнэ 2020 оны 05 дугаар сарын 28-ны өдөр “Виз бүртгэлийн талаар” сургалт зохион байгуулж, тус газрын хяналтын улсын байцаагч болон мэргэжилтнүүд хамрагдлаа.

12.jpg