монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАН

Admin 2021/04/05 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

2021 ОНЫ 03 ДУГААР САРД ХЭРЭГЖҮҮЛСЭН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ ТАЙЛАНГ ЭНД ДАРЖ ҮЗНЭ ҮҮ.