монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БҮХ АЛБАН ХААГЧДАД СУРГАЛТ ЗОХИОН БАЙГУУЛАВ

Admin 2020/10/01 БУЯНТ-УХАА МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Тус газраас 2020 оны 9 дүгээр сарын 25-ны өдөр “Ажил үйлчилгээний стандарт” сэдвийн хүрээнд албан хаагчдад сургалт зохион байгууллаа. Сургалтаар үйлчилгээний зарчим, үйлчлүүлэгчтэй харилцахад тавигдах шаардлага, албан хаагчдын хувцаслалт, утсан харилцаа болон үйлчилгээний үед хориглох зүйлсийн талаарх мэдлэгээ бататгаж мэдээлэл авав.