монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

"Air Condition" суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

Admin 2019/05/30 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Албан хаагчдын амьдарч буй өрөөнүүдэд ая тухтай амьдрах орчинг бүрдүүлэх үүднээс “Air Condition” суурилуулах ажлыг хийж гүйцэтгэлээ.

IMG_4878.jpg

IMG_4880.jpg