монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

СУРГАЛТ

Admin 2019/08/20 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх Олон нийтийн зөвлөлөөс зохион байгуулсан үйл ажиллагаа таниулах, авлигын талаар мэдээлэл олгох сургалт 2019 оны 8 дугаар сарын 19-ний өдөр зохион байгуулагдаж Виз, зөвшөөрлийн ахлах мэргэжилтэн А.Хуанбай, мэргэжилтэн А.Анужин, Ц.Гэрэлт-Од нар хамрагдлаа. Тус сургалтаар авлигын эсрэг хувь хүн албан байгууллагын зүгээс идэвхи санаачлагатай хамтран ажиллахыг уриалж Авлигатай тэмцэх газрын дэргэдэх олон нийтийн зөвлөлийн үйл ажиллагааг төрийн албан хаагчдад сурталчлан танилцуулсан юм.