монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамнаас шалгалтын ажлын хэсэг ГИХГ-ын Дорноговь аймаг дахь газарт ирж ажиллаа.

Admin 2018/10/19 ДОРНОГОВЬ МЭДЭЭ, МЭДЭЭЛЭЛ

Хууль зүй, дотоод хэргийн яамны төрийн нарийн бичгийн даргын 2018 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн А/44 тоот тушаалаар Хууль зүй, дотоод хэргийн сайдын эрхлэх асуудлын хүрээний агентлаг, байгууллагын орон нутаг дахь нэгжүүдийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийх ажлын баг 2018 оны 10 дугаар сарын 17-ны өдрөөс 2018 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрүүдэд Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Дорноговь аймаг дахь газрын үйл ажиллагаа нь холбогдох хууль, тогтоомж, дүрэм журмын дагуу явж байгаа эсэхэд чиглэн хяналт, шалгалт хийлээ.

IMG_3366.jpg