монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

БНХАУ-ын иргэн Bing Changlong миний бие 2018 онд зам тээврийн осол гаргасны улмаас Сүхбаатар дүүргийн Эрүүгийн хэргийн анхан шатны шүүхээр тээврийн хэрэгсэл жолоодох эрхийг 3 жилийн хугацаага

Admin 2020/09/09 FAQ, Хяналт шалгалт, зөрчил

Хариулт:

Монгол Улсын шүүхээр хорих болон хорихоос өөр төрлийн ял шийтгүүлсэн гадаадын иргэнийг Гадаадын иргэний эрх зүйн байдлын тухай хуулийн 37 дугаар зүйл, Засгийн газрын 2010 оны 339 дүгээр тогтоолоор баталсан “Гадаадын иргэнийг Монгол Улсаас албадан гаргах болон Монгол Улсад дахин оруулахгүй байх хугацааг тогтоох журам”-ын 3.11-д зааснаар тодорхой хугацаагаар Монгол Улсаас албадан гаргадаг.