монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Боомт, орон нутагт хувийн хэргээр оршин сууж байгаа гадаадын иргэний оршин суух зөвшөөрлийн сунгалтын материалыг тухайн боомт, орон нутгийн газарт өгч болох уу?

Admin 2020/09/10 FAQ, Оршин суух зөвшөөрөл

Хариулт:

Оршин суух зөвшөөрлийн хугацааг сунгуулах холбогдох материалын бүрдлийг хангуулан бүсийн төвд өгөх боломжтой.