монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаадын ирэнийг бүртгүүлэхдээ ямар баримт бичиг шаардлагатай вэ?

Admin 2020/09/10 FAQ, Бүртгэл, хасалт

Хариулт:

Гадаадын иргэнийг Монгол Улсад орж ирсэн өдрөөс хойш ажлын 7 хоногийн дотор бүртгүүлнэ. Бүртгүүлэхдээ дараах баримт бичгийг авчирна.

  1. Гадаадын иргэний паспорт буюу түүнийг орлох хууль ёсны баримт бичиг, хуулбарын хамт
  2. 3.5×4.5 хэмжээтэй цээж зураг 1 хувь
  3. Мэдүүлгийн хуудас Маягт-1 4
  4. Тэмдэгтийн хураамж 1000 төгрөг

Бүртгэл нь материал бүрдүүлж өгсөнөөс хойш ажлын 3 хоногт гарна.