монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН 11 ДҮГЭЭР САРЫН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААНЫ МЭДЭЭ

Admin 2017/12/04 ТАЙЛАН, ТООН МЭДЭЭ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын 11 дүгээр сарын үйл ажиллагааны мэдээтэй ЭНД дарж танилцана уу.