монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөө

Admin 2019/03/27 Хөтөлбөр, хэрэгжилт, Хүний нөөцийн ил тод байдал

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын албан хаагчдын албан хаагчдын нийгмийн баталгааг хангах хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх төлөвлөгөөг энд дарж үзнэ үү.