монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН БУЯНТ-УХАА ДАХЬ ГАЗРЫН 2018 ОНЫ 02 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2018/03/06 БУЯНТ-УХАА ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Гадаадын иргэн, харьяатын газрын Буянт-Ухаа дахь газарт 2018 оны 02 дугаар сард иргэн, аж ахуйн нэгж, байгууллага болон тус газрын албан хаагчдаас гаргасан өргөдөл, гомдол байхгүй болно.

Тоон мэдээг өмнөх оны мөн үетэй харьцуулсан байдлыг графикаар харуулав.

2 (1).png