монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 08 ДУГААР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/08/25 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 08 дугаар сарын 25-ны байдлаар нийт 2 өргөдөл, бүртгэгдсэнээс албан хаагчдаас2өргөдөл ирүүлснийгшийдвэрлэсэн байна.

08 сар.PNG