монгол улсын засгийн газар

хууль зүй, дотоод хэргийн яам

ГАДААДЫН ИРГЭН, ХАРЬЯАТЫН ГАЗРЫН ДОРНОГОВЬ АЙМАГ ДАХЬ ГАЗРЫН 2019 ОНЫ 11 ДҮГЭЭР САРЫН ӨРГӨДӨЛ ГОМДЛЫН МЭДЭЭ

Admin 2019/12/01 ДОРНОГОВЬ ӨРГӨДӨЛ ГОМДОЛ

Тус байгууллагад 2019 оны 11 дүгээр сарын 25-ны байдлаар нийт 8 өргөдөл, бүртгэгдсэнээс албан хаагчдаас 8 өргөдөл ирүүлснийг шийдвэрлэсэн байна.

ada.JPG